محصولات مگاشید

سیستم هوشمند کنترل اقلیم گلخانه – قسمت اول

به نام خدا آموزش سیستم هوشمند کنترل اقلیم گلخانه ساخت شرکت محرکه گستر آرشید – بخش اول: مقدمه افزایش شتابان جمعیت در دهه­ های گذشته، تامین مواد غذایی کافی را به یک چالش مهم فراروی جوامع بشری تبدیل ساخته است. از سوی دیگر، محدودیت منابع آبی، تغییرات اقلیمی و زیست محیطی، به خصوص در کشور […]

بررسی اتصال همزمان سنسورها و کارت خروجی مدباس مگاشید به HMI Delta

به نام خدا قسمت ششم آموزش محصولات شرکت محرکه گستر آرشید بررسی نرم افزاری و سخت افزاری اتصال همزمان سنسورها و کارت خروجی مدباس مگاشید به MHI Delta (دلتا) در این قسمت از آموزش محصولات شرکت محرکه گستر آرشید، با نحوه اتصال همزمان سنسورها و کارت خروجی مدباس مگاشید به HMI Delta آشنا خواهید شد. […]

بررسی اتصال همزمان چند سنسور مدباس مگاشید به MHI Delta (دلتا)

به نام خدا قسمت پنجم آموزش محصولات شرکت محرکه گستر آرشید بررسی نرم افزاری و سخت افزاری اتصال همزمان چند سنسور مدباس مگاشید به MHI Delta (دلتا) در این قسمت از آموزش محصولات شرکت محرکه گستر آرشید، با نحوه اتصال همزمان چندین سنسور مدباس مگاشید به HMI Delta آشنا خواهید شد. این آموزش ها کاملا […]

آموزش راه اندازی کارت خروجی دیجیتال مگاشید با HMI Delta – قسمت دوم

به نام خدا قسمت چهارم آموزش محصولات شرکت محرکه گستر آرشید آموزش راه اندازی کارت خروجی مگاشید با HMI Delta ( دلتا ) – نحوه برنامه نویسی HMI – قسمت دوم در این قسمت از آموزش محصولات شرکت محرکه گستر آرشید، با نحوه برنامه نویسی HMI برای اتصال کارت خروجی دیجیتال 16 کانال مگاشید به […]

آموزش راه اندازی کارت خروجی دیجیتال مگاشید با HMI Delta

به نام خدا قسمت سوم آموزش محصولات شرکت محرکه گستر آرشید آموزش راه اندازی کارت خروجی مگاشید با HMI Delta ( دلتا ) – نحوه برنامه نویسی HMI – قسمت اول در این قسمت از آموزش محصولات شرکت محرکه گستر آرشید، با نحوه برنامه نویسی HMI برای اتصال کارت خروجی دیجیتال 16 کانال مگاشید به […]

آموزش اتصال سنسورها به HMI Delta ( دلتا ) – قسمت دوم

به نام خدا قسمت دوم آموزش محصولات شرکت محرکه گستر آرشید آموزش اتصال سنسورهای مگاشید به HMI Delta ( دلتا ) – بررسی سخت افزاری اتصال سنسورهای مگاشید به HMI در این قسمت از آموزش محصولات شرکت محرکه گستر آرشید، با نحوه اتصال سنسورهای مگاشید به HMI Delta آشنا خواهید شد. این آموزش ها کاملا […]

آموزش اتصال سنسورها به HMI Delta ( دلتا )

به نام خدا قسمت اول آموزش محصولات شرکت محرکه گستر آرشید آموزش اتصال سنسورهای مگاشید به HMI Delta ( دلتا ) – نحوه برنامه نویسی HMI در این قسمت از آموزش محصولات شرکت محرکه گستر آرشید، با نحوه برنامه نویسی HMI برای اتصال حسگرهای مگاشید به HMI دلتا از طریق پروتکل مدباس آشنا خواهید شد. […]