اخبار

اطلاعیه مهم مگاشید در خصوص خدمات برون استانی شرکت

بدینوسیله به اطلاع مشتریان محترم شرکت می رساند با توجه به وضعیت بحرانی موجود در کشور، شیوع ویروس کورونا و ممنوعیت سفر به برخی از استان های کشور، اجرای پروژه های برون استانی شرکت با تغییراتی مواجه خواهد شد. در همین راستا:

1- کلیه خدمات پشتیبانی حضوری شرکت از سیستم های اتوماسیون گلخانه و صنایع در استان های غیر از اصفهان تا تاریخ 10 فروردین 1398 متوقف خواهد شد

2- اجرای پروژه های جاری شرکت (اعم از سیستم های اتوماسیون گلخانه و صنایع) در استان های غیر از اصفهان که مستلزم حضور تیم فنی شرکت در محل اجراست تا تاریخ 10 فروردین 1398 به تعویق خواهد افتاد

3- دریافت سفارش اجرای سیستم های اتوماسیون گلخانه و صنایع در استان های غیر از اصفهان تا تاریخ 10 فروردین 1398 انجام نخواهد شد.

4- پیش از سفارش پروژه و خرید محصول حتما با واحد پشتیبانی شرکت هماهنگ فرمایید.

پیشاپیش از از شکیبایی و همکاری کارفرمایان و مشتریان ارجمند شرکت سپاسگزاریم.