اطلاعیه مهم مگاشید در خصوص خدمات برون استانی شرکت

اطلاعیه مهم مگاشید در خصوص خدمات برون استانی شرکت

بدینوسیله به اطلاع مشتریان محترم شرکت می رساند با توجه به وضعیت بحرانی موجود در کشور، شیوع ویروس کورونا و ممنوعیت سفر به برخی از استان های کشور، اجرای پروژه های برون استانی شرکت با تغییراتی مواجه خواهد شد. در همین راستا:

1- کلیه خدمات پشتیبانی حضوری شرکت از سیستم های اتوماسیون گلخانه و صنایع در استان های غیر از اصفهان تا تاریخ 10 فروردین 1398 متوقف خواهد شد

2- اجرای پروژه های جاری شرکت (اعم از سیستم های اتوماسیون گلخانه و صنایع) در استان های غیر از اصفهان که مستلزم حضور تیم فنی شرکت در محل اجراست تا تاریخ 10 فروردین 1398 به تعویق خواهد افتاد

3- دریافت سفارش اجرای سیستم های اتوماسیون گلخانه و صنایع در استان های غیر از اصفهان تا تاریخ 10 فروردین 1398 انجام نخواهد شد.

4- پیش از سفارش پروژه و خرید محصول حتما با واحد پشتیبانی شرکت هماهنگ فرمایید.

پیشاپیش از از شکیبایی و همکاری کارفرمایان و مشتریان ارجمند شرکت سپاسگزاریم.