فروشگاه مگاشید

فیلتر براساس قیمت
‫فیلتر براساس قیمت - اسلایدر
900000هزارتومان25000000هزارتومان
فیلتر براساس دسته‌بندی
مرتب سازی:

ماژول ورودی دیجیتال 16 کانال Modbus

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول ورودی دیجیتال 8 کانال Modbus

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول ورودی آنالوگ 4 کانال Modbus

۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول خروجی دیجیتال 16 کانال Modbus

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول خروجی دیجیتال 8 کانال Modbus

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول خروجی آنالوگ 4 کانال Modbus

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کنترل کننده مشعل

کنترل کننده دیزل پمپ

رله کنترل سرعت

ترنسدیوسر آنالوگ

ترنسدیوسر RTD

واسط کاربری (HMI) متنی

فیلتر براساس قیمت
‫فیلتر براساس قیمت - اسلایدر
900000هزارتومان25000000هزارتومان
فیلتر براساس دسته‌بندی

فروشگاه مگاشید

مرتب سازی:

ماژول ورودی دیجیتال 16 کانال Modbus

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول ورودی دیجیتال 8 کانال Modbus

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول ورودی آنالوگ 4 کانال Modbus

۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول خروجی دیجیتال 16 کانال Modbus

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول خروجی دیجیتال 8 کانال Modbus

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول خروجی آنالوگ 4 کانال Modbus

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کنترل کننده مشعل

کنترل کننده دیزل پمپ

رله کنترل سرعت

ترنسدیوسر آنالوگ

ترنسدیوسر RTD

واسط کاربری (HMI) متنی