سامانه ابری مگاشید

ابزار کارآمد شما در هوشمندسازی

سامانه ابری مگاشید

ابزار کارآمد شما در هوشمندسازی

ماژول های RTU

 • پروتکل های ارتباطی صنعتی استاندارد
 • کنترل و جمع آوری داده در محل
 • تنوع در ماژول های توسعه

کنترل‌کننده لبه

 • پردازش و کنترل در محل
 • IT و OT اتصال لایه های
 • قابلیت گسترش ورودی/خروجی

RTU و Edge مگاشید

ابزار کارآمد شما در کنترل

شبکه حسگری مگاشید

ابزار کارآمد شما در جمع آوری داده

شبکه حسگری مگاشید

ابزار کارآمد شما در جمع آوری داده

اتوماسیون و ابزار دقیق

سامانه ابری مگاشید

ابزار کارآمد شما در هوشمندسازی

ماژول های RTU

 • پروتکل های ارتباطی صنعتی استاندارد
 • کنترل و جمع آوری داده در محل
 • تنوع در ماژول های توسعه

کنترل‌کننده لبه

 • پردازش و کنترل در محل
 • IT و OT اتصال لایه های
 • قابلیت گسترش ورودی/خروجی

RTU و Edge مگاشید

ابزار کارآمد شما در کنترل

شبکه حسگری مگاشید

ابزار کارآمد شما در جمع آوری داده

اتوماسیون و ابزار دقیق

نمایشگرها

مشتریانی که به مگاشید اعتماد کردند.