۳۳۹۳۱۴۴۰   –   ۳۳۹۳۱۴۴۱

۰۳۱ 

نمایشگرها

نمایشگر پنلی تحت شبکه

نمایشگر صنعتی 4 رقمی تک ردیف تحت شبکه

نمایشگر صنعتی 4 رقمی سه ردیف تحت شبکه

واسط کاربری (HMI) متنی

منوی دسته بندی خود را در مسیر: "سربرگ ساز > چیدما موبایل > عنصر منوی موبایل > نمایش و مخفی کردن > انتخاب منو " تنظیم کنید
اولین navigation menu here خود را ایجاد کنید
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.