پلتفرم مگاشید در 

شبکه برق هوشمند

جمع‌آوری داده از حسگرهای شبکه (ولتاژ، جریان، هواشناسی و …)، RTUها، کنتورهای هوشمند و سایر اجزای شبکه توزیع، به منظور افزایش کیفیت برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تشخیص به موقع ناهنجاری‌های شبکه.

نگهداری پیش‌بینانه برای تجهیزات شبکه از جمله ترانسفورماتورها، ژنراتورها و کلیدهای قدرت و …

راندمان انرژی: جمع‌آوری داده‌های الگوی مصرف مصرف کنندگان، تحلیل داده‌ها و ارائه راهکارهای زمان واقعی به منظور کاهش مصرف انرژی

پایش مصرف انرژی، شناسایی الگوهای مصرف متعارف و غیرمتعارف و کمک به برنامه-ریزی برای کاهش مصرف انرژی. همچنین کنترل هوشمند سرمایش، گرمایش، تهویه و روشنایی ساختمان‌های کارخانه به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی

پاسخ به تقاضا، از طریق کنترل هوشمند و از راه دور تجهیزات مصرف کننده غیر ضروری و کاهش مصرف در ساعات اوج مصرف انرژی

امنیت و تاب آوری شبکه در برابر حملات سایبری، دستکاری و خرابکاری از طریق پایش مداوم داده‌ها و تشخیص ناهنجاری‌ها

.معاملات و ادغام بازار انرژی: سامانه ابری مگاشید می تواند با ارائه یک فضای امن و داده‌های بازار ا نرژی را تجزیه و تحلیل کرده و به شرکت‌های معامله‌گر در اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک کند 

پایش و کنترل از راه دور وضعیت تجهیزات پست‌های برق به منظور اطلاع از شرایط لحظه‌ای تجهیزات و کاهش نیاز به بازرسی‌های حضوری