پلتفرم مگاشید در 

کارخانه هوشمند

تعمیرات و نگهداری پیش‌بینانه

پایش برخط وضعیت تجهیزات صنعتی، تشخیص خرابی‌های موجود یا در شرف وقوع، و برنامه ریزی برای تعمیرات و نگهداری پیش گویانه و پیش دستانه.

کنترل کیفیت

پایش برخط کیفیت محصولات تولید شده و گزارش سریع انحراف از استانداردهای تولید

بهینه‌سازی زنجیره تامین، انبارش و توزیع

پایش برخط محموله‌های خریداری شده، نحوه انبارش مواد اولیه و کالا، گزارش دقیق میزان موجودی و کسری مواد اولیه، رهگیری کالاهای در حال توزیع

مدیریت انرژی

پایش مصرف انرژی، شناسایی الگوهای مصرف متعارف و غیرمتعارف و کمک به برنامه-ریزی برای کاهش مصرف انرژی. همچنین کنترل هوشمند سرمایش، گرمایش، تهویه و روشنایی ساختمان‌های کارخانه به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی

امنیت و ایمنی

پایش برخط وضعیت تجهیزات، تردد پرسنل، دسترسی‌ها، عوامل حادثه زا و …

بهینه‌سازی فرآیند

شناسایی نقاط ضعف فرآیندهای تولید از طریق داده‌های جمع‌آوری شده و امکان بهبود مستمر و افزایش راندمان تولید

نظارت و کنترل از راه دور تجهیزات، فرآیندها و کلیه رویداد های کارخانه

.

ردیابی دارایی‌ها و جلوگیری از بروز سرقت، مفقودی و آسیب احتمالی دارایی‌های ارزشمند کارخانه

.