دسته‌بندی نشده

شرایط اقلیمی مناسب برای صیفی جات در گلخانه

شرایط مناسب برای برخی محصولات گلخانه ­ای

جدول ‏3‑7، اطلاعاتی را در خصوص شرایط اقلیمی و تغذیه ­ای مناسب برای رشد برخی از انواع صیفی­جات گلخانه ای رایج ارائه می­دهد. همان­طور که در جدول ‏3‑7 مشخص شده است، گیاهان در طول دوره جوانه زنی و رشد نشاء، رشد رویشی بوته، رشد زایشی و گل­دهی، به شرایط اقلیمی و تغذیه ای خاص خود نیازمند هستند. همچنین در طول روز و طول شب (حضور و عدم حضور نور)، شرایط اقلیمی مطلوب گلخانه برای هر گیاه متفاوت است. در کنترل شرایط محیطی داخل گلخانه، آبیاری و تغذیه گیاهان، این موارد باید در نظر گرفته شود.

جدول ‏3‑7 شرایط اقلیمی و تغذیه ­ای مناسب برای رشد برخی از انواع صیفی­جات گلخانه­ ای رایج

نام محصولگوجه فرنگیخیارفلفل دلمهکاهو
دمای مطلوب طول روز (℃)21 الی 2826 الی 303/18 الی 2116 الی 20
دمای مطلوب طول شب (℃)17 الی 1822 الی 261812 الی 16
حداکثر میانگین دمای مجاز (℃)30382127
حداقل میانگین دمای مجاز (℃)2024100
دمای بهینه برای جوانه زنی بذر (℃)21 الی 248/2819 الی 2112 الی 15
طول دوره جوانه زنی (روز)7 الی 82 الی 38 الی 20؟
رطوبت مطلوب (%RH)45 الی 5560 الی 7075؟
نسبت NPK مناسب4-1-84-1-64-1-5 (رشد رویشی)

5-1-10 (رشد زایشی)

9-1-16
PH مطلوب محلول تغذیه5/5 الی 5/65/56 الی 5/66 الی 7
برخی از انواع آفات و بیماری­هاتریپس، آنتراکتوزسفیدکشته، مینوزکک، حلزون