دسته‌بندی نشده

بهداشت گلخانه

بهداشت گلخانه

اکثر عواملی که سلامت گیاهان و محیط کشت آن­ ها را تهدید می­کنند، موجب پژمردگی و زرد شدن برگ­  ها می­شوند. این عوامل، به طور کلی در سه دسته جای می­گیرند:

الف – عوامل تغذیه ای که نتیجه کمبود یا بیشبود یک یا چند عنصر تغذیه ای است.

ب – عوامل محیطی که ناشی از شرایط نامناسب محیطی و اقلیمی هستند.

پ – عوامل آسیب­ شناختی که در اثر اختلال توسط یک یا چند عامل بیماری­زا ایجاد می­شوند.

برخی از انواع بیماری­ های معمول در گیاهان گلخانه ای که در اثر شرایط نامناسب محیطی ایجاد می­شوند عبارتند از:

الف – بوتیریس یا کپک خاکستری، موجب رشد توده های کپک کرکی شکل خاکستری رنگ بر روی اندام های گیاه می­شود. این بیماری در اثر وجود رطوبت بیش از حد در محیط گلخانه شیوع پیدا می­کند.

ب – سفیدک پنهان، موجب رشد لکه های زرد رنگ بر روی سطح برگ و کپک های کرکی شکل در زیر برگ می­شود. رطوبت بیش از حد در پیدایش و شیوع این بیماری موثر است.

پ – سفیدک آشکار، به صورت لایه های پودری سفیدرنگ بر روی سطح برگ نمایان می­شود. اختلاف زیاد دمای شب و روز در محیط گلخانه و انباشت رطوبت، از جمله عوامل پیدایش و شیوع این بیماری هستند.

ت – طغیان کنه، از جمله کنه تارپن دولکه ای، در اثر کمبود رطوبت و گرمی هوا در گلخانه رخ می­دهد.

از جمله آفات گلخانه، مخصوصا گلخانه­ های صیفی­جات، به تریپس، مینوز، مگس سفید، مگس ریشه،کنه، شته، لاروهای بال پولک­داران، لاروهای سوزنی و کرم های طوقه بر می­توان اشاره کرد. جهت جلوگیری از شیوع آفات و عوامل بیماری­زا در محیط گلخانه، موارد زیر را می­توان در دستور کار قرار داد:

الف – رعایت نکات بهداشتی در طراحی و اجرای سازه

ب – جلوگیری از تشکیل شبنم و قطرات آب در سطوح و سازه گلخانه

پ – استفاده از محلول ضدعفونی در ورودی گلخانه

ت – نصب توری در منافذ و پنجره­ ها، جهت جلوگیری از ورود حشرات

ث – جمع­آوری و تخلیه بقایای گیاهان به جا مانده از کشت قبلی

ج – زهکشی مناسب جهت جلوگیری از تجمع آب و عدم آبیاری بیش از نیاز گیاه

چ – ضدعفونی کردن ادوات، تجهیزات و ابزارآلات مورد استفاده در گلخانه

ح – ضدعفونی کردن آب آبیاری

خ – آموزش کارگران جهت رعایت نکات بهداشتی

د – استفاده از کارت های زرد و آبی چسبنده به عنوان تله حشرات

ذ – عدم کشت گونه گیاهی مشابه در داخل و خارج از گلخانه

ر – حذف شاخ و برگ­  های زائد

ز – کاهش تراکم کشت

ژ – قرنطینه گیاهان و قلمه های تازه خریداری شده

س – تناوب کشت

ش – استفاده از دستگاه گوگردسوز

ص – جلوگیری از نوسانات شدید دمایی و رطوبتی

ض – انتخاب ارقام گیاهی مقاوم در برابر آفات

ع – استفاده از حشرات شکارگر و سایر روش­  های مقابله بیولوژیکی با آفات

غ – استفاده از حشره­کش های شیمیایی

ف – استفاده از سموم شیمیایی