دسته‌بندی نشده

سازه گلخانه

سازه گلخانه

نمای کلی سازه گلخانه

 

 

سازه گلخانه­ های صنعتی عموما از میله­ ها و قوطی­ های مکعبی فلزی ساخته می­شود. شکل ‏3‑1، نمای کلی یک سازه گلخانه را نمایش می­دهد. سازه­ هایی با ساختار مشابه شکل ‏3‑1، در ایران رواج بیشتری دارند. هر سازه، عمدتا از عناصر زیر تشکیل شده است:

  • پایه: پایه­ ها، وزن سقف گلخانه را تحمل می­کنند و در پی سیمانی قرار می­گیرند.
  • ناودان: ناودان­ها برای جمع ­آوری و هدایت آب باران و برف ذوب شده به بیرون از اسکلت گلخانه، بر روی پایه­ ها تعبیه می­شوند.
  • قاب: قسمت بالایی گلخانه که پوشش سقف بر روی آن قرار می­گیرد را قاب می­گویند. قاب باید ازاستحکام کافی برای تحمل وزن برف و باران و نیروی وزش باد برخوردار باشد. شکل و اندازه قاب، در میزان حرارت و رطوبت محبوس در کل سازه و قسمت بالایی گلخانه، همچنین در میزان نور وارد شده به گلخانه موثر است و باید کمترین سایه را ایجاد نماید.
  • کشو: کشو بر روی قاب نصب می­شود و وظیفه آن نگاه داشتن پوشش گلخانه بر روی قاب است.
  • پشته: قسمت بالایی قاب­ها به پشته محکم می­شود. از پشته می­توان برای پیاده­ روی بر روی سقف گلخانه استفاده کرد.
  • پرلین: میله ایست که به صورت عمود بر قاب قرار می­گیرد و وظیفه نگاه داشتن و استحکام قاب را بر عهده دارد.
  • خرپا: یک ساختار حمایت ­کننده است که در زیر قاب نصب شده و سقف گلخانه را استحکام بیشتری می­بخشد.

در دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ­ها (منتشر شده توسط معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)، پنج تیپ مختلف سازه برای گلخانه­ های کشور در نظر گرفته شده است. شکل ‏3‑2، شکل ‏3‑3، شکل ‏3‑4، شکل ‏3‑5 و شکل ‏3‑6، نمایی از سازه­ های پیشنهادی را نمایش می­دهد. سازه نوع 2، برای مناطق مرطوب، سازه نوع 3 برای منطق بادخیز، سازه نوع 4 برای ماطق برف خیز و سازه نوع 5 برای مناطق گرم مناسب هستند.

سازه پیشنهادی نوع 1

 

سازه پیشنهادی نوع 2

سازه پیشنهادی نوع 3

 

سازه پیشنهادی نوع 4

 

سازه پیشنهادی نوع 5

از عوامل مهمی که بر طراحی سازه و انتخاب نوع پوشش گلخانه اثرگذار هستند، موراد زیر را می­توان برشمرد:

الف بار مرده: بار ناشی از اجزا و عناصر سازه و پوشش گلخانه

ب بار زنده یا سربار: بار ناشی از عواملی که در هنگام بهره ­برداری از گلخانه به سازه تحمیل می­شود

پ بار برف: بار ناشی از بارش برف و تجمیع آن بر روی سازه گلخانه. این بار بر اساس متوسط بارش 50 ساله محاسبه شده و نحوه محاسبه آن باید به گون های باشد که احتمال تجاوز از مقدار محاسبه شده، کمتر از 2% در هر سال باشد.

ت – بار باد: نیروی وارد شده بر سازه، ناشی از وزش باد

ث – میزان حفظ انرژی: توانایی سازه و پوشش، در حفظ دمای محیط داخل گلخانه

ج – میزان گذر پرتو های خورشیدی

چ – قابلیت اشتعال و احتراق

ح – تاثیرات متقابل سازه و پوشش

خ – استحکام

د – طول عمر

ذ – ضریب انبساط

ر – سازگاری با مواد و ترکیبات شیمیایی

ز – ارتفاع از سطح دریا، طول و عرض جغرافیایی و شرایط جوی و اقلیمی محل احداث گلخانه

ژ – نوع کاربری و محصول تولیدی گلخانه